ES-TENERIFFA-20110317-81-84

. Tamaimo - Los Gigantes, Teneriffa, Thomas Euring.